Binalarda Yangın Yalıtımı

Dış cephelerde kullanılan malzemelerin yüksek binalarda zor yanıcı malzemeden, diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Bina tipi ve kullanım amacına bağlı olarak dış cephelerde yangın güvenliği sağlamak amacıyla pencere üstlerine yatay yönde her iki katta bir ve cepheleri birbirinden ayırmak için dikey yönde bina boyunca taşyünü yangın bariyerleri uygulanmalıdır.

Yanyana yapılan yapılarda çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir.

Bütün döşemelerin yangın duvarı niteliğinde olması gerekir. Döşemeler 21.5 metreye kadar 60 dakika, 30.5 metreye kadar 90 dakika, 30.5 metreden yüksek binalarda 120 dakika yangına dayanıklı olmaldır

Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması gereklidir.

Not: Yukarıdaki yangın yalıtımı esaları yönetmeliği bilgileri üyesi olduğumuz İZODER sitesi üzerinden alınmıştır.